زندگینامه استاد حاج حسین رستمی

نام : رستمی، حسین

ملیت : ایران

سال تولد : 1348

مقام های داخلی : مقام اول کشوری در مسابقات اذان(79) - مقام چهارم کشوری(82)- مقام دوم کشوری (85)-

مقامهای بین المللی : مقام اول دراندونزی(82) - نفر اول قرائت مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزی سال (۸۵)

سفرهای تبلیغی : عربستان/ترکیه/مالزی/اندونزی

نام اساتید : علی اربابی- حسن ربیعیان- احمد ابوالقاسمی

رشته تخصصی : قرائت

جلسات آموزشی : شنبه ها بعداز نماز مغرب و عشاء در مسجد مهدیه رستم آباد خیابن آیت الله صدر

عامل موفقیت : لطف ائمه

وضعیت تاهل : متاهل (2فرزند)

مدرک تحصیلی : دیپلم

محل تولد : تهران

شغل : دبیر قرآن

/ 0 نظر / 105 بازدید