ترجمه سوره لیل
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مذهبی ،ترجمه سوره لیل

وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى1وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى2وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى‏3إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّى4فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ وَ اتَّقى‏5وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى6فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى7‏وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏8وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنى‏9فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‏10وَ ما یُغْنی‏ عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى11إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى‏12وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى‏13فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّى14لا یَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى15الَّذی کَذَّبَ وَ تَوَلَّى16وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى17الَّذی یُؤْتی‏ مالَهُ یَتَزَکَّى18وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى‏19إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى‏20وَ لَسَوْفَ یَرْضى‏21

 

ترجمه استاد الهی قمشه ای :

(١) قسم به شب تار هنگامی که ( جهان را در پرده سیاه ) بپوشاند.

(٢) و قسم به روز هنگامی که روشن و فروزان گردد.

(٣) و قسم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت نر و ماده بیافرید.

(۴) ( قسم به این آیات الهی ) که سعی و کوشش شما مردم بسیار مختلف است ( برخی بر صلاح و برخی بر فساد می کوشید ) .

(۵) اما هر کس عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیزکار شد.

(۶) و به نیکویی ( یعنی به نعیم آخرت با هر خیر و سعادت که در قرآن بیان شده ) تصدیق کرد.

(٧) ما هم البته کار او را ( در دو عالم ) سهل و آسان می گردانیم.

(٨) اما هر کس بخل ورزید و خود را ( از لطف خدا ) بی نیاز دانست.

(٩) و نیکویی را تکذیب کرد.

(١٠) پس به زودی کار او را ( در دو عالم ) دشوار می کنیم.

(١١) و گاه عذاب و هلاکت داراییش وی را هیچ نجات نتواند داد.

(١٢) و البته بر ماست که ( خلق را ) هدایت کنیم.

(١٣) و ملک دنیا و آخرت از ماست ( به هر که بخواهیم و صلاح دانیم می بخشیم ) .

(١۴) من شما را از آتش شعله ور دوزخ ترسانیدم و آگاه ساختم.

(١۵) که هیچ کس در آن آتش در نیفتد مگر شقی ترین خلق.

(١۶) همان کس که ( آیات و رسل حق را ) تکذیب کرد و روی از آن بگردانید.

(١٧) و اهل تقوا را از آن آتش دور سازند.

(١٨) آن کس که مال خود را ( به فقیران اسلام ) به وجه زکات بدهد.

(١٩) و حال آنکه هیچ کس بر وی حق نعمت ندارد تا به پاداش آن بدهد.

(٢٠) ( او احسان نکند ) جز در طلب رضای خدای خود که برتر و بالاترین موجودات است.

(٢١) و البته ( در بهشت آخرت به آن نعمتهای ابدی ) خشنود خواهد گردید.