انشراح [گشاده شدن، وسیع شدن]
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مذهبی ،آشنایی با سوره های قرآن کریم

شرح صدر و فراخى سینه، کنایه از ظرفیت زیاد، براى دریافت‏حقائق و تحمل سختیهاى راه دعوت است. در آیه اول خداوند، عطاى چنین شرح صدرى را به پیامبر بیان مى‏کند و او را دعوت به کار مستمر و پیگیر مى‏نماید و نوید مى‏دهد که: با هر سختى، آسانى است.

(نابرده رنج، گنج میسر نمى‏شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد)

این سوره بعد از «ضحى‏» نازل شده و مکى است (و بعضى گفته‏اند مدنى است). بعضى این سوره را با سوره قبلى‏اش، مجموعا یکسوره حساب کرده‏اند.

سوره «الم نشرح‏» داراى 8 آیه مى‏باشد.

نام دیگر این سوره، «شرح‏» است.

منبع : سایت قرآن شناسی