فاطر [شکافنده، پدید آورنده]
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مذهبی ،آشنایی با سوره های قرآن کریم

در اولین آیه، با این صفت، از خدا ستایش شده، خدائى که آسمانها و زمین را با شکافتن پرده عدم، بوجود آورد.

نام دیگر سوره «ملائکه‏» است. باز در همین آیه اول از فرشتگان بعنوان رسولانى که حامل فرمان خدا و مجرى اوامر او در جهان هستند یاد شده است.

این سوره، شامل قدرت و حکمت و نعمتهاى بزرگ آسمانى و زمینى خداوند، در رابطه با توحید و ربوبیت اوست و اینکه خلقت انسان و آمد و رفت‏شب و روز و تسخیر ماه و خورشید و آبها و ماهیهاى دریاها همه در جهت‏شکر انسان و حرکت او بسوى صاحب نعمت و شناختن و اطاعت اوست.

54 آیه دارد و در مکه نازل شده است. به استثناى چند آیه که مدنى است.

منبع : سایت قرآن شناسی